General Electric – Dünya Devi Olmak

”Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha; %1 ilham ve %99 terdir.”

Thomas Edison

Image #: 11405298 epa02250210 An image showing the logo of GE (General Electric) at the Fotokina trade fair in Cologne, 23 September 2008. US business giant General Electric (GE) reported 16 July 2010 a 16 per cent surge in net profit in the second quarter thanks to an improvement in its financial division and cost-cutting. GE, a conglomerate whose business fortunes are seen as an indicator of the overall industry climate in the US, said net earnings came to 3.11 billion dollars in the quarter. The second quarter profit rise broke a streak of declining quarterly profits dating back more than two years. The performance came despite a slight slippage, by 4 per cent, in total revenues, to 37.4 billion dollars for the Fairfield, Connecticut-based group. EPA/MAURITZ ANTIN /Landov

Kurucusunun bu  sözlerini hiçbir zaman boşa çıkarmayan General Electric 120 yılı aşkın geçmişi ile Dünya’ya yön vermeye devam ediyor.

GENERAL ELECTRİC

General Electric, genellikle GE olarak basitçe kısaltılan, Amerika Birleşik Devletler temelli dev teknoloji holdingidir. General Electric, ampulün mucidi olan Thomas Edison tarafından 1878 yılında New Jersey eyaletindeki Menlo Park’da kurulmuştur. Geçen zaman içerisinde en güçlü ve en dinamik şirketlerden biri haline gelen General Electric, 2012 yılının ilk çeyreğinde dünya piyasalarındaki en büyük 9. şirket olmuştur. Tarihte birçok otorite tarafından en başarılı şirket olarak görülür ve pratik olarak dünya üzerinde yaygınlaşması 1960’lı yılları bulmuştur.

NE4STeIrgzIj84_3_b

2014 Yılı itibari ile şirketin global anlamda çalışan sayısı 300.000’i aşmış olmakla beraber aynı yıl itibariyle net karı da 130 Milyar $ ‘ın üzerindedir.(1)

Thomas Edison hem bir mucit hem de bir iş adamı olma özelliği ile geniş çevreler tarafından ‘Dahi’ olarak adlandırılmış ve General Electric’in altyapısını onun görüşleri şekillendirmiştir. Edison 1876 yılında Menlo Park’da ilk dükkanını açmıştır. Bu dükkanın açılması sonucunda modern çağın en önemli icatlarından biri ortaya çıkmıştır: Elektrik Lambası

1890 yılında, Edison, çeşitli iş kollarını bir araya getirmeye başlayarak şirketi tek bir çatı altında toplamış ve bu şirketin adını  Edison General Electric Şirketi olarak belirlemiştir. 2 yıl sonra da kendi şirketinin en büyük rakibi olan Thomas-Houston Şirketi ile birleşip yeni şirketin ismini General Electric Şirketi olarak değiştirmiştir. Bu birleşme, iki şirketinde çeşitli alanlarda sahip oldukları patentlerin bir araya gelmesini mümkün kılmıştır.  Böylece GE her iki mucittin küçük icatlarının serbestçe kullanabilmiş ve daha büyük çaplı projeler yaratmaya başlamıştır.

Yıllar geçtikçe, GE büyümeye devam etmiş ve çok geniş çaplı uygulamalar için farklı ürün seçenekleri üretmiştir. Edison’un buluşları 19.yy, 20.yy ve hatta günümüze kadar General Electric ‘in ana hatlarının belirlenmesinde en önemli pay sahibi durumundadır.

Edison; aydınlatma, enerji iletimi, medikal ekipmanlar ve ulaşım alanlarındaki neredeyse tüm patentleri elinde tutarak bu alanlarda birçok küçük şirket kurmuştur. Bugün General Electric tüm bu küçük çaplı şirketlere sahip olmakla beraber bu alanda ki en büyük şirket konumundadır.

Yıllar içerisinde, General Electric çok çeşitli alanlarda yenilikçi teknoloji geliştirmeye devam etmiş ve hatta uçakların elektrikli fanlarının tamamen plastikten elde edilmesi konusunda uzmanlaşmış bir bölüm açmıştır. 20.yy başlarında General Electric dünyanın ilk radyo yayınını yapmış ve ilk elektrikli ekmek kızartma makinasını piyasaya sürmüştür. Ayrıca aynı dönem de elektronik çağın habercisi olan vakum tüpleri (Havası alınmış cam bir tüp içine yerleştirilmiş diyotlardan oluşan elektronik aygıt. Transistorların ilkel halidir.) üzerinde çalışmaya başlamıştır.

1910 ve 1920’li yıllarda General Electric birçok yeniliğe imza atmaya devam etmiş ve bir uçakla çıkılan en yüksek rakım rekorunun kırılmasını sağlamıştır. Yine aynı dönemde evlerin değişilmez elektrikli aleti olan buzdolabı üretimine başlamış ve dünyanın en büyük elektrik tesisini Panama Kanalı’na inşa etmiştir.

1929crisis

Büyük Buhran

Büyük Buhran dönemi boyunca, General Electric yeniliklerine başka şekillerde devam etmiştir. Bu dönemde özellikle farklı satış metotları üzerine yoğunlaşılmıştır. Dar gelirli tüketicilerin evlerine ihtiyaçları olan elektrikli aletleri alabilmelerine olanak sağlayan ‘’Tüketici Finans Sistemi’ yine bu dönem oluşturulmuştur. GE, İkinci Dünya Savaşı döneminde ise savaş kuvvetlerine destek olmak amacıyla, yeni radar sistemleri geliştirmiş ve dünyanın ilk jet motorunu üretmiştir.

 

Jack Welch

GE firmasının tarihinde, şirketin değerini 12 Milyar $’dan, 280 Milyar $’a çıkaran şirketin efsanevi Ceo’su Jack Welch’in yeri büyüktür.( 2 ) Jack Welch, 21. yüzyılda geçerli olacak yönetim ilkeleri nelerse onların çoğunun ya yaratıcısı ya da öncüsü olmakla beraber yalın yönetim ilkesi ve toplam kalitenin de yaratıcısı ve ilk uygulayıcısıdır.

Jack-Welch

1980’lerin başında Jack Welch göreve ilk geldiğinde GE’yi sanılanın aksine kaya gibi sağlam olarak değil, batmayacak kadar büyük ancak daha faza büyüyemeyecek kadar hantal bir şirket olarak tanımlamıştır.

Nötron Jack !

Welch’in ilk başlarda ki yeniden yapılanma çabaları, yönetim kurulunun sert eleştirilerini de beraberinde getirmiştir. Üstelik medyada da sık sık, insanları yok edip, binaları yerinde bırakan nötron bombasına benzetilmiş ve ‘Nötron Jack’ diye tanımlanmıştır.( 3 )

Welch’in yönetim felsefesine göre bir sektörde 1. ya da 2. değilseniz o sektörden çıkmanız gerekmektedir. ( 4 )

Welch’in GE’de ki ilk işi, umut vermeyen şirketlerini satmak, yalnızca pazarda egemen olabilecek işletmeleri elde tutmak olmuştur. CEO’luk yaptığı 20 yılda yaklaşık 130.000 kişi işten çıkarılmış ve 73 kadar üretim tesisi kapatılmıştır.

Welch yönetiminde ki ikinci radikal adımı şirket evlilikleriyle ilgilidir. Ondan önce GE, şirket evliliklerinden ‘hoşlanmayan’, kendi işini kurmayı dışarıdan şirket satın almaya tercih eden bir şirket profili çizmektedir. Welch bu eski geleneği ortadan kaldırmış ve şirket evliliklerini başlatmıştır. Bu sayede oluşan sinerji,GE’nin günümüzde ki başarısında pay sahibi olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Toplam Kalite Yönetimi

Jack Welch, 1980’lerin başındaki yeniden yapılandırma girişimi 1990’ların ortasında başlayan toplam kalite uygulamasına kadar devam etmiştir. 1990’ların başında GE’de başlayan ‘’Toplam Kalite Yönetimi Devrimi’’ kusursuz ürün ve hizmetlerin üretilmesini hedeflemiştir. Welch’in kalite konusundaki tavizsiz tutumu, GE’yi gerçekten de pazarda rakiplerinden daha güçlü konuma getirmeyi başarmıştır. Welch’in “2000’e kadar, kalite alanında rakiplerimizden daha iyi değil, on bin kat daha iyi bir şirket olmak istiyoruz.” ( 5 ) sözü aslında şirketin kaliteye ne derece önem verdiğini gösterir niteliktedir.

Uluslararasılaşmada Bürokrasi Engeli

krauze-ue-bureaucracy

“Bürokrasi hızdan dehşete düşer ve basitlikten nefret eder” der Welch. ( 6 )

1980 ve 1990 yılları arasında yönetim kademelerini ortadan kaldırdı ve yönetim personeli azalttı. Bu sayede GE özellikle uluslararası faaliyetlerde hızlı ve etkin bir karar mekanizmasına sahip olmuştur. Bu çalışmalarında GE’yi başarıya ulaştıran etkenlerden olduğu düşünülebilir.

Demokrasi neden şart?

Jack Welch’i ve dolayısıyla General Electric’i başarıya taşıyan en önemli adımlardan biri de GE’de yaratılan demokratik ortamdır. Welch her zaman, sadece beyaz yakalıların değil, mavi yakalıların da özgürce konuşabileceği bir atmosfer yaratılması gerektiğini savunmuştur. Welch işi fiilen yapanların, işlerin nasıl daha iyi yapılacağı konusunda her zaman parlak fikirlerinin olduğuna yürekten inanıyordu. GE’de tüm çalışanların fikirlerini sunabildiği platform, o’nun döneminde yaratıldı.

Globalizm

GE’nin globalizmin öncüsü olmasının bir diğer sebebi de küreselleşmeyi yeni bir gerçeklik ve büyük bir fırsat olarak görmesidir. GE küresel ekonominin hızla genişleyen vizyonundan yararlanmak için ilk harekete geçen firmalardan biridir. GE yönetimi 1980’lerin ortalarına doğru rakiplerinin Amerikan orijinli şirketler olmaktan çıktığını farketmişlerdir. 1980’lerin başında küreselleşme pek çok işadamı için yabancı bir kavramken, Jack Welch, global stratejisini çoktan belirlemiş ve uygulamaya koymuştur. Çünkü GE’nin Amerika’da, yani kendi evinde bir sorunu kalmamıştır. “Evde sağlam bir temeliniz yoksa, dünya arenasına atlamak çok zordur” der Welch…

1985-1995 yılları arasında GE’nin Amerika dışından elde ettiği gelirleri yüzde 20’den yüzde 38’e çıkarmayı başarmıştır. 1997’nin sonuna kadar bu rakam yüzde 42’ye yükselmiştir.

ge_power_turbine

Günümüzde

1950’li yıllardan günümüze kadar büyümeye devam eden GE, gelişmekte olan pazarlara girmekte ve her sektörde büyük kaynak yatırımları yaparak teknolojinin tüm sınırlarını zorlamaktadır. General Electric bugün dünya genelinde Ar-Ge çalışmalarına kaynak sağlayan en büyük yatırımcı olmayı sürdürürken şirketin kaynakları ve gücü sayesinde dünya genelindeki politikaya şekil vermeye devam etmektedir.

GE uzun tarihi ve ilkleri ile günümüzde brüt gelirde dünyanın en büyük 26. Firması konumundadır. Ayrıca en karlı 12. şirket durumundadır. ( 7 ) Financial Times tarafından 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 yıllarında dünyanın en saygın şirketi olarak seçilmiştir. Ayrıca GE çalışan anneler için en iyi 100 şirket içerisindedir. Sloganı; “en önemli ürünümüz ilerlemektir.”

GE tarihi boyunca yürütülen projeler neticesinde 2 de Nobel Ödülü alınmıştır. ( 8 )

Yazar: Ahmet AVŞAR

Kaynakça

2 thoughts on “General Electric – Dünya Devi Olmak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir