Avrupa Birliği’nin İşletmeler Açısından Önemi

,”Avrupa Birliği’nin uluslararası işletmeler üzerindeki önemini anlayabilmek için öncelikle Avrupa Birliği kavramı üzerine düşünmek yararlı olacaktır.”

Avrupa, gerek tarihi gerekse jeopolitik konumu itibariyle yaklaşık iki bin senedir dünyanın merkezi olan bölgelerden biri konumundadır. Ancak özellikle son yüzyıl içerisinde iki yıkıcı savaş geçirmiştir. I. ve özellikle II. Dünya savaşları sonunda Dortmund, Paris, Berlin, Londra ve Köln gibi büyük sanayi şehirleri deyim yerinde ise üzerlerinde duman tüten birer harabeye dönüşmüş ve Avrupa, yön verici ,dünya politikasını domine eden ünvanlarını Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliğine kaptırmıştır.a_view_taken_from_dresdens_town_hall_of_the_destroyed_old_town_after_the_allied_bombings_between_february_13_and_15_1945

Özellikle bu gelişmeler Avrupalı şirketlerin Amerikan şirketleri karşısında geriye düşmesine sebep olmuş ve bu durum Avrupa’yı eski gücünden uzaklaşmıştır.

Bu gelişmeler üzerine Avrupalı politikacılar ve hükümetler, iç karışıklıkları ortadan kaldırmak ve kıta olarak kalkınabilmek için ‘’birlik’’ olabilme kavramı üzerine düşünmeye-çalışmaya başlamışlardır. Bu çalışmaların sonucunda 1951 Paris, 1957 Roma ve 1992 Maastricht Anlaşmaları ile Avrupa Birliği nispeten günümüzde ki yapısına kavuşmuştur.

Aşağıda ki yazıda Avrupa Birliği’nin Uluslararası şirketler üzerinde ki önemi; özellikle Avrupalı uluslararası firmalar açısından ekonomik, politik ve kültürel anlamda incelenecektir.

euro1-Ekonomik Anlamda,

Günümüzde istikrar kelimesi çok sık duyulan ve ekonomik olarak önem arz ettiği vurgulanan bir kelimedir. İstikrar; özellikle uluslararası şirketlerin yatırımlarına yön verebilmeleri, stratejik kararlar almaları ve bu kararları uygulayabilmeleri ,yeni iş fırsatlarına girişebilmeleri açısından önemlidir. Avrupa Birliği özellikle ekonomik istikrar açısından bakılacak olursa, bu güven ortamını sağlamış bir yapı izlenimi vermektedir.

2007 Fortune verileri incelendiğinde dünyada ki en büyük 500 şirketin 163 tanesinin Avrupa merkezli olduğu görülmektedir. Özellikle ortak para birimi olan Euro’ya geçilmesi ile birlikte bu şirketler Avrupa içerisinde ciddi bir rekabet avantajı yakalamışlardır. Ayrıca Euro’nun ekonomik avantajları sayesinde Avrupalı şirketlerin uluslararası arenada da rakiplerine göre avantajlı durumda olduğu düşünülebilir.

Ayrıca Avrupa üye ve aday üye ülkelerde ki Ar-Ge şirketlerine muazzam destek imkanları tanımaktadır. Bu şekilde Avrupalı şirketlerin global anlamda rakiplerine göre ekonomik bir avantaj kazanabileceği düşünülebilir.

  1. Çerçeve ve son olarak Horizon 2020 programları ile Avrupalı şirketlerin Ar-Ge ve teknolojik altyapılarının geliştirilmesi ve kendi aralarında sinerji yaratabilmeleri açısından önemlidir. Özellikle 71 Milyar Euroluk bütçesi ile Horizon 2020 Türkiye ve Avrupa’da ki firmalara altyapı ve yeni teknoloji oluşturma açısından rakiplerinin önüne geçebilme imkanı verebilmesi açısından kıymetli bir programdır.

Ayrıca daha yerel ölçekte bakacak olursak TÜBİTAK tarafından verilen TEYDEB Destekleri de yine Avrupa bünyesinde oluşturulan bir havuzdan fonlanmaktadırlar. Türkiye de özellikle ağır sanayi ve Ar-Ge alanlarında faaliyet gösteren uluslararası ve orta ölçekli firmalar TEYDEB destekleri sayesinde birçok önemli projeyi hayata geçirebilmektedirler.

epa03860624 Members of the European Parliament vote during a plenary session at the European Parliament in Strasbourg, France, 10 September 2013. The European Parliament calls for better protection for users of online gambling. EPA/PATRICK SEEGER +++(c) dpa - Bildfunk+++

2-Politik Anlamda,

Avrupa Birliği ,dünya ölçeğine bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu ile birlikte dünyaya yön veren üç önemli güç odağından biridir. Buda uluslararası firmaların faaliyet alanlarında ve yaptıkları yatırımlarda aslında bir bakıma Avrupa standartları ve parametreleri doğrultusunda hareket etme gereği doğurmaktadır.

Örnek verecek olursak Avrupa standartları doğrultusunda özellikle Batı dünyasında bir Çin şirketinin Alman bir şirkete karşı üstünlük sağlaması pek olası gözükmemektedir.

Özellikle  ‘’Düşük Karbon Ekonomisi’’ şeklinde tabir edilen ve yeni bir üretim-satış metodolojisi getirmesi planlanan ve karbonu azaltacak olan yeni düzen, Avrupa’nın başını çektiği batı bloğu tarafından oluşturulmaktadır.

Bu sistem aslında ekonomik olmakla beraber daha fazla politik öğe içerir. Şöyle ki karbon üretiminde Avrupa ve Amerika standartlarına uymayan çok uluslu şirketlerin varlıklarını sürdürmesi ya da eski güçlerini koruması çok olası gözükmemektedir.

Ayrıca yine Avrupa ülkelerinde ticaret , üretim ve satış gibi faaliyetlerde bulunabilmek için birçok standarta uymak gerekmektedir. Bu açıdan uluslararası firmalar diğer kıtalarda yaptığı çalışmaları Avrupa Birliği ülkeleri ile çalışırken revize etmeleri gerekebilir. Özellikle ucuz iç gücü-üretim sistemleri ile merkantalist yaklaşımı ile Çin firmaları için Avrupa Birliği ülkeleri nispeten zor ama kar marjı yüksek bir pazardır.

TOURCULTHER3-Kültürel Anlamda,

Avrupa Birliği Kültürel anlamda gerek vatandaşlarını gerekse kendi sermaye piyasalarını medeni seviyenin üzerinde tutmaya çalışmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği bünyesinde bulunan şirketleri kalite yönetim sistemleri, standart üretim teknikleri ve insana saygı anlamında belli bir kalitenin üzerinde tutmaya gayret göstermektedir.

Örnekle bir Avrupa firmasında ki çalışanın hayat standartları ile bir Uzakdoğulu şirket çalışanlarının kültür ve yaşam kalitesinin arasında muazzam bir fark olduğu söylenebilir. Bu fark aslında küresel firmalar arasında İK anlamında rekabet oluşturmaktadır.

Özetle her açıdan bakılacak olursa, Avrupa Birliği normları uluslararası ticareti ve doğal olarak uluslararası firmaları doğrudan ve dolaylı olarak etkilemekte küresel piyasaları domine etmektedir.

Yazar: Ahmet AVŞAR

One thought on “Avrupa Birliği’nin İşletmeler Açısından Önemi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir